Przejdź do:

Formularz Kontaktowy

Jeśli zrobiłeś coś co wygląda dobrze i działa dobrze - przyszedł czas na to by zrobić to jeszcze lepiej.

Dostępność - Accessibility

Dostępność (ang. accessibility) jest szerokim pojęciem używanym do opisania stopnia w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności jako "łatwości użycia" czy ergonomii użytkowania, dostępność oznacza "możliwość skorzystania" z funkcji lub właściwości danego systemu.

Problematyka dostępności jest związana z barierami jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi.

Dostępność stron internetowych

Dostępność WWW (ang. web accessibility) to dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Rekomendacje W3C WAI

Dostępność w świetle prawa - Polska

W Polsce nie ma ustawy, która odnosiłoby się wprost do obowiązku stosowania standardów dostępności. Jednakże wiążące w tym temacie są zapisy:

 • Konstytucji RP (w tym Art. 32 i Art. 69)
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej (z dnia 6 września 2001 r.)
 • Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r.)
 • Karty Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r.)

W powyższych dokumentach jest mowa o równości obywateli w dostępie do informacji bez dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek kryteria w tym stopień sprawności.

Dostępność w świetle prawa - Unia Europejska

Wszystkie jednostki organizacyjne państw UE są zobowiązane na mocy dyrektywy eEurope 2002 zapewnić dostęp do swoich serwisów bez dyskryminowania użytkowników.

Dostępność w świetle prawa - Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje Rehabilitation Act, którego część (Section 508) zobowiązuje publiczne instytucje do zapewnienia dostępności ich serwisów informacyjnych i usług elektronicznych.

Dostępność w świetle prawa - Inne

30 marca 2007 roku został otwarty do podpisu pierwszy w XXI wieku traktat Organizacji Narodów Zjednoczonych chroniący prawa człowieka (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Artykuł 9 tej konwencji nosi tytuł „Accessibility”, a dostępność rozumiana jest w nim nie tylko jako dostępność do miejsc fizycznych, ale też do serwisów społeczeństwa informacyjnego, do infrastruktury oraz do technologii komunikacyjnych.

Wszystkie produkty i realizacje firmy GreenSky są zgodne ze wszystkimi wyżej wymienionymi punktami oraz standardami sieciowymi.

Zobacz również


Nasi klienci

Co oferujemy

Produkcje internetowe
 • Projektowanie stron www
 • Systemy zarządzania treścią
 • Sklepy internetowe
 • Rozwiązania e-commerce
 • Serwisy społecznościowe
 • Systemy eBIP
E-marketing
 • Marketing mobilny
 • E-mail marketing
 • Pozycjonowanie stron
 • Kampanie Google AdWords
 • Reklama w nowych mediach
 • Gry interaktywne
Wsparcie dla biznesu
 • Systemy intranetowe
 • Usługi hostingowe
 • Serwis stron www
 • Audyty
 • Szkolenia
 • Copywriting
Multimedia
 • Prezentacje multimedialne
 • Animacje
 • Video
 • Oprawa muzyczna
 • Produkcja płyt CD/DVD